Co je PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy. Co to je a kdy musí být zpracován. 

 

Jedná se o dokument vyjadřující energetickou náročnost stavby. V současné době je nutný ze zákona a tato povinnost se vztahuje na majitele nemovitostí. Podrobnosti kdy musí být zpracován, kdy naopak není potřeba a jaké podklady pro vyhotovení jsou nutné, najdete v textu níže nebo vám sdělím konkrétně při osobním jednání.

PENB musí být zpracován pro:

 • novou budovu
 • větší změnu dokončené budovy (tzn. změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy)
 • prodej nemovitosti nebo její části
 • pronájem nemovitosti nebo její části

Co když prodávám byt?

 • při prodeji družstevního bytu nejde o prodej nemovitosti, tedy PENB není potřeba
 • při prodeji bytu v osobním vlastnictví se dokládá PENB zpracovaný pro celou budovu,

 

Kdy PENB být zpracován nemusí: Výjimky jsou uvedeny v zákoně č. 406/2000 Sb. v platném znění v §7 odst. 5:

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání
 • u budov, které byly vystavěny a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.
 • Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován

Kontaktní formulář